You have a complaint against an EU institution or body?

National oprindelse af klager registreret og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

National oprindelse af klager registreret og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2017
Land Antal klager Antal undersøgelser, der blev indledt
Spanien 410 40
Tyskland 234 55
Polen 144 5
Belgien 134 73
Frankrig 124 29
Italien 123 41
Det Forenede Kongerige 122 19
Bulgarien 82 11
Portugal 78 8
Rumænien 78 14
Irland 60 19
Nederlandene 58 21
Grækenland 49 14
Østrig 41 9
Finland 41 9
Den Tjekkiske Republik 33 7
Ungarn 33 10
Kroatien 29 3
Slovenien 28 1
Luxembourg 24 11
Sverige 22 4
Slovakiet 17 1
Cypern 15 1
Litauen 15 2
Malta 11 2
Danmark 10 1
Letland 10 2
Estland 8 2
Andre lande 161 18
Ukendt 22 1