You have a complaint against an EU institution or body?

Klager oversendt til andre institutioner og organer; klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2017 (i alt 1 148)

Klager oversendt til andre institutioner og organer; klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2017 (i alt 1 148)
Et medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd, heraf: 624 54,3 %
     
En national eller regional ombudsmand eller et tilsvarende organ 566 49,3 %
Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender 58 5,0 %
Europa-Kommissionen 72 6,3 %
Andre institutioner og organer 452 39,4 %
Note: Da Ombudsmanden i nogle sager gav klageren mere end én type rådgivning, udgør summen af ovenstående tal over 100 %.