You have a complaint against an EU institution or body?

Den Europæiske Ombudsmands hurtige procedure — hjælp til hurtigere aktindsigt i EU-dokumenter

Den Europæiske Ombudsmands hurtige procedure — hjælp til hurtigere aktindsigt i EU-dokumenter

  1. En EU-institution eller et EU-organ bekræfter, at det ikke vil give dig aktindsigt i et dokument
  2. Du indgiver en klage til Den Europæiske Ombudsmand
  3. Ombudsmanden afgør i løbet af fem arbejdsdage, om hun kan undersøge sagen
  4. Ombudsmanden bestræber sig på at træffe en afgørelse i løbet af 40 arbejdsdage
  Ombudsmandens hurtige procedure for klager vedrørende aktindsigt