You have a complaint against an EU institution or body?

Den Europæiske Ombudsmands hurtige procedure — hjælp til hurtigere aktindsigt i EU-dokumenter

Den Europæiske Ombudsmands hurtige procedure — hjælp til hurtigere aktindsigt i EU-dokumenter

  1. En EU-institution eller et EU-organ bekræfter, at det ikke vil give dig aktindsigt i et dokument
  2. Du indgiver en klage til Den Europæiske Ombudsmand
  3. Ombudsmanden afgør i løbet af fem arbejdsdage, om hun kan undersøge sagen
  4. Ombudsmanden bestræber sig på at træffe en afgørelse i løbet af 40 arbejdsdage

Ombudsmandens nye hurtige procedure for klager vedrørende aktindsigt

Har du problemer med at få aktindsigt i dokumenter hos en EU-institution eller et EU-organ?

I nogle tilfælde har EU's institutioner og organer ret til ikke at give aktindsigt i EU-dokumenter ved anvendelse af undtagelserne i EU's regler om aktindsigt. Hvis du har været igennem proceduren for anmodning om aktsigt i et dokument, og EU-institutionen eller -organet har bekræftet sin beslutning om helt eller delvis at give afslag på aktindsigt, kan du søge hjælp hos Den Europæiske Ombudsmand.

For at gøre det skal du indgive en klage til Ombudsmanden efter standardproceduren.

Eftersom anmodninger om aktindsigt i dokumenter ofte kommer fra enkeltpersoner eller organisationer, som har brug for at se dokumenterne hurtigt, har Ombudsmanden besluttet at indføre en hurtig procedure til behandling af disse klager vedrørende aktindsigt.

Når Ombudsmanden har bekræftet, at hun har modtaget klagen, træffer hun i løbet af fem arbejdsdage en afgørelse om, hvorvidt hun kan indlede en undersøgelse af klagen. Dette afhænger af flere faktorer, herunder om en klage kan antages til behandling (f.eks. hvorvidt klageren helt har gennemgået proceduren for anmodning om dokumenter fra det pågældende EU-organ), eller om en begrundelse for afslag på aktindsigt er rimelig.

Ombudsmanden bestræber sig på at træffe en afgørelse i undersøgelser vedrørende aktindsigt i løbet af 40 arbejdsdage (fra klagen modtages). I den tid kan hun høre den pågældende institution eller det pågældende organ og/eller gennemgå de pågældende dokumenter.

Hvis Ombudsmanden finder, at EU-institutionens eller -organets afslag på aktindsigt var ukorrekt, kan hun anbefale, at institutionen/organet omgående giver hel eller delvis aktindsigt i de pågældende dokumenter. Ombudsmandens anbefalinger er ikke retligt bindende, men det forventes, at de accepteres.

Hvis en EU-institution eller et EU-organ ikke følger Ombudsmandens anbefalinger, kan hun henvise sagen til Europa-Parlamentet med en særlig beretning.