You have a complaint against an EU institution or body?

Klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2020 og klager oversendt

Klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2020 og klager oversendt (i alt 849)
Nationale forvaltninger og andre organisationer 322 38 %
Et medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd 395 46 %
En national eller regional ombudsmand eller et tilsvarende organ 359 42 %
Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender 36 4 %
Europa-Kommissionen 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Andre EU-institutioner, -organer eller -agenturer 23 3 %