You have a complaint against an EU institution or body?

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2020

Resultater af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2020

Ingen fejl eller forsømmelser

187

47,5 %

Afsluttet af institutionen, løsninger opnået, løsninger delvist opnået

174

44,2 %

Ingen yderligere undersøgelser påkrævet

31

7,9 %

Fejl eller forsømmelser, henstilling efterkommet eller delvist efterkommet

6

1,5 %

Andet

4

1 %

Note: I nogle sager blev undersøgelserne afsluttet af to eller flere årsager. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.