You have a complaint against an EU institution or body?

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2020

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med nye klager, der blev behandlet i 2020

849

Rådgivning eller sag oversendt til et andet klageorgan

39,5 %

934

Svar sendt for at informere klageren om, at der ikke kunne ydes yderligere rådgivning

43,5 %

365

Undersøgelse indledt

17 %