You have a complaint against an EU institution or body?

Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i 2020 vedrørte følgende institutioner

Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i 2020 vedrørte følgende institutioner
Undersøgelser på grundlag af klager    
210 Europa-Kommissionen 56,8 %
30 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 8,1 %
14 EU-Udenrigstjenesten 3,8 %
12 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 3,2 %
11 Europa-Parlamentet 3 %
9 Den Europæiske Centralbank 2,4 %
9 Den Europæiske Investeringsbank 2,4 %
34 EU-agenturer 9,2 %
41 Andet 11,1 %