You have a complaint against an EU institution or body?

National oprindelse af registrerede klager og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2020

National oprindelse af registrerede klager og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2020
Land Antal registrerede klager Antal indledte undersøgelser
Spanien 379 21
Tyskland 228 54
Belgien 162 78
Polen 158 8
Det Forenede Kongerige 122 32
Frankrig 105 24
Portugal 80 5
Italien 78 19
Rumænien 64 6
Grækenland 57 18
Nederlandene 55 15
Irland 55 14
Sverige 50 4
Ungarn 48 3
Østrig 40 11
Finland 34 5
Kroatien 32 3
Bulgarien 32 2
Tjekkiet 29 5
Danmark 25 7
Slovakiet 23 1
Cypern 21 1
Luxembourg 21 10
Slovenien 13 3
Malta 10 2
Letland 7 2
Litauen 6 3
Estland 3 1
Andre lande 156 8
Ukendt 14 0
I alt 2 107 365