You have a complaint against an EU institution or body?

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 uzavřela

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 uzavřela
Nebyl zjištěn nesprávný úřední postup 316 56,4 %
Vyřešeno příslušným orgánem / příslušnou institucí, nalezeno částečné či úplné řešení 187 33,0 %
Další šetření nebylo opodstatněné 30 5,4 %
Zjištěn nesprávný úřední postup, orgán/instituce s doporučením souhlasil(a) zcela nebo částečně 29 5,0 %
Jiné 5 0,9 %
Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření na základě dvou nebo více důvodů. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.