You have a complaint against an EU institution or body?

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 uzavřela

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 uzavřela

Nebyl zjištěn nesprávný úřední postup

316

56,4 %

Vyřešeno příslušným orgánem / příslušnou institucí, nalezeno částečné či úplné řešení

187

33,0 %

Další šetření nebylo opodstatněné

30

5,4 %

Zjištěn nesprávný úřední postup, orgán/instituce s doporučením souhlasil(a) zcela nebo částečně

29

5,0 %

Jiné

5

0,9 %

Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření na základě dvou nebo více důvodů. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.