You have a complaint against an EU institution or body?

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 přijala na základě nových vyřizovaných stížností

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 přijala na základě nových vyřizovaných stížností

862

poskytnutých rad nebo případů postoupených jinému subjektu pro řešení stížností

39,2 %

883

odpovědí zaslaných stěžovateli s informací, že nelze poskytnout žádné další doporučení

40,1 %

456

šetření zahájeno

20,7 %