You have a complaint against an EU institution or body?

Předmět šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 uzavřela

Předmět šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 uzavřela

Transparentnost a odpovědnost (např. přístup k informacím a dokumentům)

151

26,9 %

Kultura služeb (např. vstřícnost k občanům, jazyky a včasnost)

123

22,0 %

Správné využívání volného uvážení (mimo jiné v rámci řízení o nesplnění povinnosti)

111

19,8 %

Dodržování procesních práv (např. práva být slyšen)

74

13,2 %

Správné řízení personálních otázek

73

13,0 %

Nábor

69

12,3 %

Dodržování základních práv

47

8,4 %

Řádné finanční řízení (např. ohledně nabídkových řízení, grantů a zakázek EU)

36

6,4 %

Etika

15

2,7 %

Účast veřejnosti na rozhodovacím procesu v EU

12

2,1 %

Jiné

18

3,2 %

Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření se dvěma či více předměty. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.