You have a complaint against an EU institution or body?

Šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 vedla, se týkala těchto orgánů a institucí

Šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 vedla, se týkala těchto orgánů a institucí

 

Šetření na základě stížností

Evropská komise

274

59,7 %

Evropský úřad pro výběr personálu

44

9,6 %

Evropský parlament

21

4,6 %

Evropská služba pro vnější činnost

17

3,7 %

Evropský úřad pro boj proti podvodům

9

2,0 %

Evropská investiční banka

7

1,5 %

Agentury EU

33

7,2 %

Jiné

54

11,8 %

Pozn.: Šetření z vlastního podnětu OI/1/2019/MIG bylo vedeno proti dvě orgánům. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.