You have a complaint against an EU institution or body?

Témata strategické činnosti v roce 2019

Témata strategické činnosti v roce 2019

Strategická šetření

· Transparentnost přípravných orgánů Euroskupiny

· Efekt „otáčivých dveří“ v Evropské komisi

· Zacházení s osobami se zdravotním postižením v rámci Společného systému zdravotního pojištění EU

· Evropská agentura pro léčivé přípravky a aktivity před předložením žádosti o registraci léčivého přípravku

Strategické iniciativy (žádosti o vysvětlení, nikoli formální šetření)

· Účinné mechanismy pro podávání a vyřizování stížností v členských státech EU, pokud jde o evropské strukturální a investiční fondy

· Transparentnost vyjednávání o brexitu

· Transparentnost lobbingu a rejstřík transparentnosti EU

· Postup EU pro posuzování rizik u potravin – transparentnost a udržitelnost

· Transparentnost schůzí předsedy Evropské rady se zástupci zájmových skupin

· Zlepšování evropské občanské iniciativy

· Efekt „otáčivých dveří“ v orgánech, institucích a jiných subjektech EU

· Inkluze dětí se zdravotním postižením v evropských školách

. Právo na dovolenou pro zaměstnance EU, kteří se stali rodiči na základě surogačního mateřství