You have a complaint against an EU institution or body?

Stěžovatelé, kteří v roce 2019 obdrželi od veřejné ochránkyně práv radu, aby se obrátili na jiné orgány nebo instituce, a postoupené stížnosti

Stěžovatelé, kteří v roce 2019 obdrželi od veřejné ochránkyně práv radu, aby se obrátili na jiné orgány nebo instituce, a postoupené stížnosti (celkem 862)

SOLVIT

18

2 %

Vnitrostátní správní orgány a jiné organizace

384

45 %

Evropská komise

55

6 %

Člen Evropské sítě veřejných ochránců práv

374

43 %

Vnitrostátní nebo regionální veřejný ochránce práv nebo podobný subjekt

321

37 %

Petiční výbor Evropského parlamentu

53

6 %

Jiné orgány, subjekty nebo agentury EU

31

4 %