You have a complaint against an EU institution or body?

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2018 přijala na základě nových vyřizovaných stížností

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2018 přijala na základě nových vyřizovaných stížností

1 016

poskytnutých rad nebo případů postoupených jinému subjektu pro řešení stížností

46,6 %

682

odpovědí zaslaných stěžovateli s informací, že nelze poskytnout žádné další doporučení

31,3 %

482

zahájených šetření

22,1 %