You have a complaint against an EU institution or body?

Témata šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2018 uzavřela

Témata šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2018 uzavřela

Transparentnost/odpovědnost (např. přístup k informacím a dokumentům)

134

24,6 %

Kultura služeb (např. vstřícnost k občanům, jazyky a včasnost)

108

19,8 %

Správné využívání volného uvážení (mimo jiné v rámci řízení o nesplnění povinnosti)

88

16,1 %

Dodržování procesních práv (např. práva být slyšen)

76

13,9 %

Nábor

63

11,6 %

Správné řízení personálních otázek EU

50

9,2 %

Dodržování základních práv

40

7,3 %

Řádné finanční řízení (např. ohledně nabídkových řízení, grantů a zakázek EU)

40

7,3 %

Ostatní záležitosti

36

6,6 %

Etika

10

1,8 %

Účast veřejnosti na rozhodovacím procesu v EU

5

0,9 %

Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření se dvěma či více předměty. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.