You have a complaint against an EU institution or body?

Počet stížností, které nespadají do působnosti evropského veřejného ochránce práv, v období 2008–2018

Počet stížností, které nespadají do působnosti evropského veřejného ochránce práv, v období 2008–2018

2008

2 544

2009

2 392

2010

1 983

2011

1 846

2012

1 720

2013

1 665

2014

1 427

2015

1 239

2016

1 169

2017

1 430

2018

1 300