You have a complaint against an EU institution or body?

Délka šetření případů, které evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela

Délka šetření případů, které evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela (v průměru méně než 9 měsíců)
32 % Případy uzavřené do 3 měsíců
48 % Případy uzavřené během 3 až 12 měsíců
5 % Případy uzavřené během 12 až 18 měsíců
15 % Případy uzavřené po více než 18 měsících[1]
  [1] Některé složité případy vyžadují několik kol konzultací se stěžovatelem a dotčeným orgánem / dotčenou institucí – očekává se, že díky novým prováděcím pravidlům se délka šetření zkrátí.