You have a complaint against an EU institution or body?

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela
Vyřešeno příslušným orgánem / příslušnou institucí, nalezeno částečné či úplné řešení 166 45,7 %
Nebyl zjištěn nesprávný úřední postup 164 45,2 %
Další šetření nebylo opodstatněné 27 7,4 %
Zjištěn nesprávný úřední postup 24 6,6 %
Jiné 11 3,0 %
Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření na základě dvou nebo více důvodů. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.