You have a complaint against an EU institution or body?

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 přijala na základě obdržených stížností

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 přijala na základě obdržených stížností
1 148 poskytnutých rad nebo případů postoupených jinému subjektu pro řešení stížností 52,8 %
595 odpovědí zaslaných stěžovateli s informací, že nelze poskytnout žádné další doporučení 27,3 %
370 zahájených šetření 17 %
63 rozhodnutí o přípustnosti 2,9 %