You have a complaint against an EU institution or body?

Počet stížností, které spadají do působnosti evropského veřejného ochránce práv, v období 2003–2017

Počet stížností, které spadají do působnosti evropského veřejného ochránce práv, v období 2003–2017

2003

603

2004

930

2005

811

2006

849

2007

870

2008

802

2009

727

2010

744

2011

698

2012

740

2013

750

2014

736

2015

707

2016

711

2017

751