You have a complaint against an EU institution or body?

Země původu evidovaných stížností a šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv zahájila v roce 2017

Země původu evidovaných stížností a šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv zahájila v roce 2017
Země Počet stížností Počet zahájených šetření
Španělsko 410 40
Německo 234 55
Polsko 144 5
Belgie 134 73
Francie 124 29
Itálie 123 41
Spojené království 122 19
Bulharsko 82 11
Portugalsko 78 8
Rumunsko 78 14
Irsko 60 19
Nizozemsko 58 21
Řecko 49 14
Rakousko 41 9
Finsko 41 9
Česká republika 33 7
Maďarsko 33 10
Chorvatsko 29 3
Slovinsko 28 1
Lucembursko 24 11
Švédsko 22 4
Slovensko 17 1
Kypr 15 1
Litva 15 2
Malta 11 2
Dánsko 10 1
Lotyšsko 10 2
Estonsko 8 2
Jiné země 161 18
Není známa 22 1