You have a complaint against an EU institution or body?

Stížnosti postoupené jiným orgánům a institucím; stěžovatelé, jimž evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 doporučila obrátit se na jiné orgány a instituce (celkem 1 148)

Stížnosti postoupené jiným orgánům a institucím; stěžovatelé, jimž evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 doporučila obrátit se na jiné orgány a instituce (celkem 1 148)
Člen Evropské sítě veřejných ochránců práv, z čehož: 624 54,3 %
     
Národní nebo regionální veřejný ochránce práv nebo podobná instituce 566 49,3 %
Petiční výbor Evropského parlamentu 58 5,0 %
Evropská komise 72 6,3 %
Další orgány a instituce 452 39,4 %
Pozn.: Protože v některých případech veřejná ochránkyně práv poskytla stěžovateli více než jeden typ doporučení, součet jednotlivých procentuálních podílů přesahuje 100 %.