You have a complaint against an EU institution or body?

Počet stížností v letech 2017–2021

Počet stížností v letech 2017–2021

 

Stížnosti nespadající do
působnosti úřadu evropského veřejného ochránce práv

Stížnosti spadající do
působnosti úřadu evropského veřejného ochránce práv

Celkem

2017

1 430

751

2 181

2018

1 300

880

2 180

2019

1 330

871

2 201

2020

1 420

728

2 148

2021

1 437

729

2 166