You have a complaint against an EU institution or body?

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2020 uzavřela

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2020 uzavřela

Nebyl zjištěn nesprávný úřední postup

187

47,5 %

Vyřešeno příslušným orgánem / příslušnou institucí, nalezeno částečné či úplné řešení

174

44,2 %

Další šetření nebylo opodstatněné

31

7,9 %

Zjištěn nesprávný úřední postup, orgán/instituce s doporučením souhlasil(a) zcela nebo částečně

6

1,5 %

Jiné

4

1 %

Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření na základě dvou nebo více důvodů. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.