You have a complaint against an EU institution or body?

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2020 přijala na základě nových vyřizovaných stížností

Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2020 přijala na základě nových vyřizovaných stížností

849

poskytnutých rad nebo případů postoupených jinému subjektu pro řešení stížností

39,5 %

934

odpovědí zaslaných stěžovateli s informací, že nelze poskytnout žádné další doporučení

43,5 %

365

šetření zahájeno

17 %