You have a complaint against an EU institution or body?

Šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2020 vedla, se týkala těchto orgánů a institucí

Šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2020 vedla, se týkala těchto orgánů a institucí
Šetření na základě stížností  
210 Evropská komise 56,8 %
30 Evropský úřad pro výběr personálu 8,1 %
14 Evropská služba pro vnější činnost 3,8 %
12 Evropský úřad pro boj proti podvodům 3,2 %
11 Evropský parlament 3 %
9 Evropská centrální banka 2,4 %
9 Evropská investiční banka 2,4 %
34 Agentury EU 9,2 %
41 Jiné 11,1 %