You have a complaint against an EU institution or body?

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2019 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2019 г.

Не е установено лошо управление

316

56,4 %

Доброволно уредени от институцията, намерено пълно или частично решение

187

33,0 %

Няма основания за по-нататъшни проверки

30

5,4 %

Установено лошо управление, приети или частично приети препоръки

29

5,0 %

Други

5

0,9 %

Забележка: В някои случаи Омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.