You have a complaint against an EU institution or body?

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2019 г.

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2019 г.

862

Дадени съвети или случаи, пренасочени към друг орган за разглеждане на жалби

39,2 %

883

Изпратен отговор, с който жалбоподателят е уведомен, че Омбудсманът не може да предостави допълнителни съвети

40,1 %

456

Прeдприета проверка

20,7 %