You have a complaint against an EU institution or body?

Брой на жалбите през периода 2015–2019 г. – Жалби извън обхвата на правомощията на Европейския омбудсман

Брой на жалбите през периода 2015–2019 г.
Жалби извън обхвата на правомощията на Европейския омбудсман

2015

1 239

2016

1 169

2017

1 430

2018

1 300

2019

1 330