You have a complaint against an EU institution or body?

Теми на стратегическата дейност през 2019 г.

Теми на стратегическата дейност през 2019 г.

Стратегически проверки

· Прозрачност на работата на подготвителните органи на Еврогрупата

· Случаи на „кадрова въртележка“ в Европейската комисия

· Третиране на хората с увреждания в рамките на общата здравноосигурителна схема на ЕС

· Европейска агенция по лекарствата и „предварителни дейности“ във връзка с подаване на заявления за разрешаване на лекарствени продукти

Стратегически инициативи (искания на разяснения, неформални запитвания)

· Ефективни механизми за подаване и разглеждане на жалби в отделните държави — членки на ЕС, във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове

· Прозрачност по отношение на преговорите за Брексит

· Прозрачност на лобирането и Регистър за прозрачност на ЕС

· Процедура на ЕС за оценка на риска по отношение на храни — прозрачност и устойчивост

· Прозрачност на срещите на председателя на Европейския съвет с представители на интереси

· Подобряване на Европейската гражданска инициатива

· Случаи на „кадрова въртележка“ в институциите, органите и агенциите на ЕС

· Приобщаване на деца с увреждания в Европейските училища

Право на отпуск за служители на ЕС, които са станали родители посредством сурогатно родителство