You have a complaint against an EU institution or body?

Съвети, жалби и проверки през 2019 г.

Съвети, жалби и проверки през 2019 г.

19 619

Хора, получили помощ

16 045

Консултации, предоставени чрез интерактивното ръководство на уебсайта на Омбудсмана

2 201

Разгледани нови жалби

1 373

Отговори на искания за информация, предоставени от службите на Омбудсмана

458

Предприети проверки

456

Проверки, предприети въз основа на жалби

2

Проверки, предприети по собствена инициатива

560

Приключени проверки

552

Приключени проверки въз основа на жалби

8

Приключени проверки по собствена инициатива