You have a complaint against an EU institution or body?

Жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2019 г., и прехвърлени жалби

Жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2019 г., и прехвърлени жалби (общо 862)

SOLVIT

18

2 %

Национални администрации и други организации

384

45 %

Европейската комисия

55

6 %

Член на Европейската мрежа на омбудсманите

374

43 %

Национален или регионален омбудсман или друг подобен орган

321

37 %

Комисията по петиции на Европейския парламент

53

6 %

Други институции, органи или агенции на ЕС

31

4 %