You have a complaint against an EU institution or body?

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г. (средно по-малко от 9 месеца)

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г. (средно по-малко от 9 месеца)
32 % Случаи, приключени в срок до 3 месеца
48 % Случаи, приключени в срок от 3 до 12 месеца
5 % Случаи, приключени в срок от 12 до 18 месеца
15 % Случаи, приключени след повече от 18 месеца[1]
  [1] Някои комплексни случаи изискват няколко кръга консултации с жалбоподателя и засегнатата институция: очакваме, че новите правила за прилагане ще доведат до намаляване на продължителността на проверките.