You have a complaint against an EU institution or body?

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.
Уредени от институцията или договорено (частично) доброволно уреждане 166 45,7 %
Не е установено лошо управление 164 45,2 %
Няма основания за по-нататъшни проверки 27 7,4 %
Установено е лошо управление 24 6,6 %
Други 11 3,0 %
Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.