You have a complaint against an EU institution or body?

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2017 г., се отнасяха до следните институции

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2017 г., се отнасяха до следните институции
256 Европейска комисия 57,3 %
34 Европейска служба за подбор на персонал 7,6 %
22 Европейски парламент 4,9 %
17 Европейска служба за външна дейност 3,8 %
16 Европейска служба за борба с измамите 3,6 %
35 Агенции на ЕС 7,8 %
67 Други 15,0 %