You have a complaint against an EU institution or body?

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2017 г.

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2017 г.
Държава Брой жалби Брой предприети проверки
Испания 410 40
Германия 234 55
Полша 144 5
Белгия 134 73
Франция 124 29
Италия 123 41
Обединено кралство 122 19
България 82 11
Португалия 78 8
Румъния 78 14
Ирландия 60 19
Нидерландия 58 21
Гърция 49 14
Австрия 41 9
Финландия 41 9
Чешка република 33 7
Малта 33 10
Хърватия 29 3
Словения 28 1
Люксембург 24 11
Швеция 22 4
Словакия 17 1
Кипър 15 1
Литва 15 2
Унгария 11 2
Дания 10 1
Латвия 10 2
Естония 8 2
Други държави 161 18
Липсват данни 22 1