You have a complaint against an EU institution or body?

Европейският омбудсман и вие - Как работи системата

КОЙ може да се обърне към Европейския омбудсман?

Граждани, НПО, асоциации, дружества, университети, журналисти...
 • могат да подадат жалба срещу институция, служба или агенция на ЕС
 • които вече са се опитали да решат  проблема с конкретния орган на ЕС
 • когато не са минали повече от две години
 • когато не е налице друго правно действие

Омбудсманът може да помогне в СЛУЧАЙ на

 • несправедливо отношение от страна на органите на ЕС
 • проблеми с тръжни процедури/договори с ЕС
 • закъснели плащания от фондове на ЕС
 • отказан достъп до документи
 • закъснения във взаимоотношенията с органите на ЕС
 • прикрито или неправомерно лобиране

КАКВО може да направи омбудсманът?

 • да проследи развитието на вашата жалба срещу органа на ЕС
 • да помогне за намиране на справедливо решение на проблема ви
 • да отправи препоръки до органите на ЕС
 • да извърши проверка на документи на ЕС

КАК да се свържете с омбудсмана?