You have a complaint against an EU institution or body?

Европейски омбудсман - Нашите стратегически цели

2014 infographics are published in image format only. If you would like to receive the information in text format, you can request it using our contact form.

Нашата стратегия е съчетание от три взаимно подсилващи се цели.

Поставяме си за цел да утвърдим своята значимост в ЕС и сред нашите заинтересовани страни; поставяме си за цел да осигурим голяма прозрачност на омбудсмана и на Службата в подкрепа на нашата мисия; поставяме си за цел да упражняваме реално и положително въздействие върху администрацията на ЕС.

Тези цели се подпомагат от вътрешната цел за ефикасност.