You have a complaint against an EU institution or body?

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2020 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2020 г.

Не е установено лошо управление

187

47,5 %

Доброволно уредени от институцията, намерено пълно или частично решение

174

44,2 %

Няма основания за по-нататъшни проверки

31

7,9 %

Установено лошо управление, приети или частично приети препоръки

6

1,5 %

Други

4

1 %

Забележка: В някои случаи Омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.