You have a complaint against an EU institution or body?

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2020 г.

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2020 г.

849

Дадени съвети или случаи, пренасочени към друг орган за разглеждане на жалби

39,5 %

934

Изпратен отговор, с който жалбоподателят е уведомен, че Омбудсманът не може да предостави допълнителни съвети

43,5 %

365

Прeдприета проверка

17 %