You have a complaint against an EU institution or body?

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2020 г., се отнасяха до следните институции

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2020 г., се отнасяха до следните институции
Проверки въз основа на жалби    
210 Европейска комисия 56,8 %
30 Европейска служба за подбор на персонал 8,1 %
14 Европейска служба за външна дейност 3,8 %
12 Европейска служба за борба с измамите 3,2 %
11 Европейски парламент 3 %
9 Европейска централна банка 2,4 %
9 Европейска инвестиционна банка 2,4 %
34 Агенции на ЕС 9,2 %
41 Други 11,1 %