You have a complaint against an EU institution or body?

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2020 г.

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2020 г.
Държава Брой на регистрираните жалби Брой на предприетите проверки
Испания 379 21
Германия 228 54
Белгия 162 78
Полша 158 8
Обединено кралство 122 32
Франция 105 24
Португалия 80 5
Италия 78 19
Румъния 64 6
Гърция 57 18
Нидерландия 55 15
Ирландия 55 14
Швеция 50 4
Унгария 48 3
Австрия 40 11
Финландия 34 5
Хърватия 32 3
България 32 2
Чехия 29 5
Дания 25 7
Словакия 23 1
Кипър 21 1
Люксембург 21 10
Словения 13 3
Малта 10 2
Латвия 7 2
Литва 6 3
Естония 3 1
Други държави 156 8
Липсват данни 14 0
Общо 2 107 365