You have a complaint against an EU institution or body?

Az európai ombudsman határozata a felülvizsgálati kérelmekről

Tekintettel

a végrehajtási rendelkezések elfogadásáról szóló európai ombudsmani határozat 10. cikkére[1] és a panaszos ahhoz való jogára, hogy kérje a panaszról hozott határozatok felülvizsgálatát

Az európai ombudsman a következőképpen határozott:

1. cikk

1.1.A panaszos kérheti az arról hozott határozat felülvizsgálatát, hogy a panasz kívül esik az ombudsman hatáskörén vagy elfogadhatatlan, hogy nincs elegendő alap vizsgálat megindítására panaszának tárgyában, illetve a vizsgálatot lezáró határozat felülvizsgálatát.

1.2.A panaszos nem kérheti a hivatali visszásság megállapításának vagy az ilyen megállapítást követően tett ajánlásoknak a felülvizsgálatát.

2. cikk

2.1. A felülvizsgálati kérelmet a felülvizsgálat tárgyát képező ombudsmani határozat napjától számított 2 hónapon belül kell benyújtani.

2.2. A felülvizsgálati kérelemben részletes érvekkel kell megindokolni, hogy a határozat miért helytelen.

2.3. Amennyiben a panaszos a feltételezett hivatali visszássággal kapcsolatban új tényeket kíván előterjeszteni, bizonyítania kell az ombudsman felé, hogy nem volt abban a helyzetben, hogy ezeket a panaszában vagy a vizsgálat idején előadhassa.

3. cikk

3.1. Ha a felülvizsgálat tárgya az a döntés, hogy egy panasz kívül esik az ombudsman hatáskörén, a felülvizsgálati kérelemről szóló határozatot az ombudsman nevében a főtitkár hozza meg.

3.2. Ha a felülvizsgálat az ombudsman hatáskörébe tartozó panaszról hozott határozatot érint, a felülvizsgálati kérelmekről az ombudsman dönt. Az ilyen felülvizsgálati kérelmek kezelésében az ombudsman munkáját az egyik vizsgálati csoport vezetője segíti, aki nem lehet azonos annak a vizsgálati csoportnak a vezetőjével, aki eredetileg felelős volt a panasz kezeléséért.

4. cikk

4.1. A felülvizsgálati kérelemről a nyilvántartásba vételétől számított 4 hónapon belül határozatot kell hozni. Az ombudsman vagy az ombudsman nevében eljáró főtitkár kellően indokolt esetekben további 2 hónappal meghosszabbíthatja ezt a határidőt.

4.2. A felülvizsgálati kérelemről szóló határozatot indoklással kell ellátni, és a határozatban meg kell jelölni az esetleges intézkedéseket.

4.3. A felülvizsgálati kérelemről szóló határozat végleges.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Strasbourg, 01/09/2016

Emily O'Reilly

 

[1] „10.2. Az ombudsman külön határozatban rendelkezik a felülvizsgálati kérelmek kezelésének részletes szabályairól.”