You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas ombuda valodas politika

Eiropas ombude ir cieši apņēmusies ievērot daudzvalodības principu, jo kultūras un valodas daudzveidība ir viena no lielākajām Eiropas Savienības vērtībām. Ombuds darbojas kā tilts starp Eiropas sabiedrību un ES, nodrošinot, ka ES iestādes vislielākajā mērā ievēro ētiskos, pārvaldes un pārredzamības standartus. Galvenais ir uzrunāt pilsoņus viņu dzimtajā valodā, lai padarītu ES vēl pieejamāku un atbildīgāku, kas, savukārt, ir būtiski ES demokrātiskās sistēmas panākumiem.

Eiropas ombude cenšas atrast pragmatisku līdzsvaru starp daudzvalodības principu un savām saistībām visefektīvākajā veidā izmantot ierobežotos resursus. Ja tas ir pamatoti, ombude var izlemt publicēt konkrētus dokumentus ierobežotā valodu skaitā.

Turpmākajā pārskatā ir izskaidrots ombudes valodu izvēles pamatojums attiecībā uz viņas vissvarīgākajiem paziņojumiem un publikācijām.

Saziņa ar sūdzības iesniedzējiem un sabiedrību

Katram ES pilsonim vai iedzīvotājam ir tiesības lietot jebkuru no 24 oficiālajām valodām korespondencē ar ES iestādēm, kurām atbilde jāsniedz tajā pašā valodā. Šo principu piemēro arī saziņā ar Eiropas ombudu. Visas sūdzības, informācijas pieprasījumus un jebkurus citus lūgumus var iesūtīt jebkurā no ES oficiālajām valodām, atbildi sniegs tajā pašā valodā.

Ombuda tīmekļa vietne ir pieejama visās 24 ES valodās, tostarp elektroniskā sūdzības veidlapa un interaktīvais ceļvedis, kas palīdz lietotājiem atrast piemēroto problēmu risināšanas mehānismu ES līmenī vai dalībvalstīs. Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar ombudes pakalpojumiem, viņš vai viņa var saņemt padomu jebkurā ES valodā pēc savas izvēles par to, pie kā vērsties.

Ombudes galvenās publikācijas, piemēram, Gada pārskats, pakalpojumu brošūra "Kas jums var palīdzēt?", kā arī ombudes vadlīnijas uzņēmumiem ir pieejamas visās ES valodās. Tas pats attiecas uz informāciju par pašreizējo Eiropas ombudi, Emīliju O'Reiliju, kā arī viņas priekštečiem. Eiropas labas administratīvās prakses kodekss ir pieejams visās 24 ES valodās, kā arī ES kandidātvalstu valodās.

Ar lietām saistītais darbs

Ombude saņem un izskata sūdzības visās oficiālajās ES valodās. Vairākums viņas izmeklēšanu, izņemot tās, kas risinātas neformālā procedūrā (piemēram, pa tālruni), ir publicētas viņas tīmekļa vietnē. Valodas politika dažādiem ar lietu saistītiem dokumentiem ir aprakstīta turpmāk.

  • Ieteikumus un lēmumus publicē sūdzības iesniedzēja valodā un angļu valodā.
  • Kopsavilkumus lietām, par kurām ir plašāka sabiedrības interese, publicē visās 24 valodās.
  • Īpašos ziņojumus publicē visās 24 ES valodās.
  • Pēc pašas iniciatīvas uzsāktas izmeklēšanas tiek publicētas angļu valodā kopā ar kopsavilkumiem visās ES valodās.
  • Īsa informācija par sāktajām lietām ir pieejama angļu valodā.
  • Sabiedriskās apspriešanas tiek publicētas visās 24 ES valodās. Tomēr, ja ombude to uzskata par pamatotu, viņa var lemt lūgt atgriezenisko saiti no mērķauditorijām ierobežotā skaitā ES valodu.
  • Turpmākie pētījumi ir pieejami visās 24 Es valodās.

Stratēģiskie un organizatoriskie dokumenti

Lielākā daļa ombuda stratēģisko un organizatorisko dokumentu, piemēram, viņas statūti, stratēģija, publiskais reģistrs un viņas Rīcības kodekss ir pieejami visās ES valodās. Tas pats attiecas uz viņas publiskā iepirkuma konkursu paziņojumiem. Viņas gada vadības plāns vai citi specifiskāki stratēģiskie dokumenti ir pieejami ierobežotā skaitā ES valodu.

Plašsaziņas līdzekļu un sociālo plašsaziņas līdzekļu pasākumi

Ombude regulāri informē žurnālistus par savām izmeklēšanām un citām ziņām. Tā kā lielākā daļa attiecīgo žurnālistu ir Briselē bāzēti ES korespondenti, kuriem vajadzīga savlaicīga informācija un kuri parasti pārvalda angļu, vācu vai franču valodu, ombude savus paziņojumus presei publicē tikai tajās valodās. Laika trūkuma gadījumos viņa var nolemt publicēt preses tekstus tikai angļu valodā.

Ombude arvien vairāk izmanto sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, lai uzrunātu sabiedrību. Šajās platformās publicētais saturs parasti pēc noklusējuma ir angļu valodā, ņemot vērā informācijas sniegšanas starptautisko raksturu. Arī paziņojumus presei, informāciju par sanāksmēm un pasākumiem un citām ziņām viņa publicē angļu, vācu un franču valodā. Ombudes publikācijas un video ir izplatīti dažādos sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos 24 oficiālajās ES valodās.

Saziņa ar Eiropas ombudu tīklu

Eiropas ombude koordinē Eiropas ombudu tīklu, kas sastāv no vairāk nekā 95 birojiem Eiropas 36 valstīs. Tīkla dalībnieki regulāri semināros un sanāksmēs, periodiskos biļetenos, elektronisko diskusiju forumos un ikdienas elektronisko ziņu dienestā apmainās ar pieredzi un labāko praksi. Informācija par tīklu, kā arī kopīgs paziņojums ir pieejams visās 24 Es valodās. Tīklā lietotās valodas ir spāņu, vācu, angļu, franču un itāļu valoda.

Iekšējā saziņa un darbā pieņemšana

Ombudes komanda ir daudzkulturāla un aptver plašu oficiālo ES valodu diapazonu. Kad vien tas ir iespējams, ar lietām, informācijas pieprasījumiem vai tālruņa zvaniem darbojas tas personāla loceklis, kura dzimtā valoda ir pieteikuma iesniedzēja valoda vai līdzvērtīga tai. Ja šādā valodā birojā neviens nerunā, ombude izmanto ārējos tulkošanas pakalpojumus.

Iekšējās darba valodas pamatā ir angļu un franču valodas. Informācija par amata vakancēm ombudes birojā ir pieejama visās ES valodās. Tomēr konkrētus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus pārsvarā publicē angļu valodā, jo augsta līmeņa angļu valodas zināšanas ir priekšnoteikums, lai ieņemtu lielāko daļu amatu piedāvājumu Ombuda birojā.