You have a complaint against an EU institution or body?

Jazyková politika evropského veřejného ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv se přísně řídí zásadou mnohojazyčnosti, jelikož kulturní a jazyková rozmanitost jsou jedním z největších přínosů Evropské unie. Veřejný ochránce práv představuje styčný bod mezi evropskou veřejností a EU a zajišťuje, že instituce EU dodržují nejvyšší etické a správní standardy a standardy v oblasti transparentnosti. Komunikace s občany v jejich vlastním jazyce je klíčová pro přístupnější a odpovědnější EU, což je pro změnu zásadní pro úspěch jejího demokratického systému.

Evropský veřejný ochránce práv se snaží nalézt pragmatickou rovnováhu mezi zásadou mnohojazyčnosti a svou povinností co nejefektivněji využívat omezené prostředky. V odůvodněných případech se veřejný ochránce práv může rozhodnout, že určité dokumenty budou zveřejněny pouze v omezeném počtu jazyků.

V následujícím přehledu je zdůvodněn výběr jazyků pro nejvýznamnější komunikaci a publikace veřejného ochránce práv.

Komunikace se stěžovateli a s veřejností

Každý občan EU nebo každá osoba s bydlištěm v EU má právo použít kterýkoliv z 24 úředních jazyků pro korespondenci s institucemi EU, které mají povinnost odpovědět ve stejném jazyce. Tato zásada platí i pro komunikaci s evropským veřejným ochráncem práv. Veškeré stížnosti, žádosti o informace a jiné žádosti mohou být zaslány v kterémkoli úředním jazyce EU, v němž budou také zodpovězeny.

Webová stránka veřejného ochránce práv je dostupná ve všech 24 jazycích EU, včetně elektronického formuláře stížnostiinteraktivního průvodce, díky němuž mohou uživatelé nalézt vhodný nástroj pro řešení svého problému na úrovni EU nebo v členských státech. Není-li stěžovatel spokojený se službami veřejného ochránce práv, může se poradit, kam se obrátit ve vybraném jazyce EU.

Klíčové publikace veřejného ochránce práv, například výroční zpráva, brožura „Kdo Vám může pomoci?“ a pokyny veřejného ochránce práv pro podniky jsou k dispozici ve všech 24 jazycích EU. Totéž se týká informací o stávající evropské veřejné ochránkyni práv Emily O'Reillyové i o jejích předchůdcích. Evropský kodex řádné správní praxe je dostupný ve všech 24 jazycích EU a také v jazycích kandidátských zemí.

Práce související s případy

Veřejný ochránce práv dostává a vyřizuje stížnosti ve všech úředních jazycích EU. Většina šetření, kromě neformálních šetření (například telefonicky), je zveřejněna na webových stránkách úřadu. Jazyková politika pro různé dokumenty související s případy je následující:

  • Doporučenírozhodnutí se vydávají v jazyce stěžovatele a v angličtině.
  • Shrnutí případů, jež mají širší veřejný zájem, se zveřejňují ve všech 24 jazycích.
  • Zvláštní zprávy se zveřejňují ve všech 24 jazycích EU.
  • Šetření z vlastního podnětu jsou zveřejňována v angličtině spolu se shrnutím ve všech jazycích EU.
  • Stručné informace o otevřených případech jsou dostupné v angličtině.
  • Veřejné konzultace se zveřejňují ve všech 24 jazycích EU. V odůvodněných případech však může veřejný ochránce práv vyzvat cílové skupiny ke zpětné vazbě v omezeném počtu jazyků EU.
  • Následná opatření jsou k dispozici ve všech 24 jazycích EU.

Strategické a organizační dokumenty

Většina strategických a organizačních dokumentů veřejného ochránce práv, například statut, strategie, veřejný registrEtický kodex, jsou dostupné ve všech jazycích EU. Totéž platí pro oznámení o výběrových řízeních. Roční plán řízení nebo další specifičtější strategické dokumenty jsou dostupné v omezeném počtu jazyků EU.

Mediální činnost a činnost v sociálních médiích

Veřejná ochránkyně práv pravidelně informuje novináře o šetřeních a sděluje i další zprávy. Vzhledem k tomu, že většinu významných novinářů představují zpravodajové ze zemí EU, kteří sídlí v Bruselu a kteří potřebují včasné informace a obvykle hovoří anglicky, německy či francouzsky, zveřejňuje své tiskové zprávy pouze v těchto jazycích. Je-li v mimořádné časové tísni, může se rozhodnout, že texty pro tisk budou zveřejněny pouze v angličtině.

Veřejná ochránkyně práv pro kontakt s veřejností stále více využívá platformy sociálních médií. Vzhledem k mezinárodnímu dosahu těchto platforem je obsah na nich zveřejňován obvykle v angličtině. Vydává také tiskové zprávy, informace o schůzkách a událostech a další zprávy v angličtině, němčině a francouzštině. Publikace a videa veřejné ochránkyně práv jsou šířeny prostřednictvím různých kanálů sociálních médií v 24 úředních jazycích EU.

Komunikace s Evropskou sítí veřejných ochránců práv

Evropský veřejný ochránce práv koordinuje Evropskou síť veřejných ochránců práv, která se skládá z 95 úřadů v 36 evropských zemích. Členové evropské sítě veřejných ochránců práv si vyměňují zkušenosti a osvědčené postupy prostřednictvím seminářů a setkání, pravidelného bulletinu, elektronické diskuze a denního elektronického zpravodajství. Informace o síti a také o společném prohlášení jsou dostupné ve všech 24 jazycích EU. Pracovními jazyky v rámci sítě jsou španělština, němčina, angličtina, francouzština a italština.

Interní komunikace a nábor zaměstnanců

Tým veřejné ochránkyně práv je multikulturní a lidé v něm hovoří mnoha úředními jazyky EU. Kdykoli je to možné, řeší případy, žádosti o informace nebo telefonické hovory zaměstnanec, který mluví stejným nebo obdobným jazykem jako žadatel. Není-li možné v rámci úřadu dotčený jazyk pokrýt, využije veřejná ochránkyně práv externí překladatelské služby.

Interními pracovními jazyky jsou především angličtina a francouzština. Informace o volných pracovních místech v úřadu veřejného ochránce práv jsou dostupné ve všech jazycích EU. Specifické výzvy pro podávání žádostí jsou však nejčastěji zveřejňovány v angličtině, jelikož anglický jazyk na vysoké úrovni je podmínkou pro většinu pracovních míst v úřadu veřejného ochránce práv.