You have a complaint against an EU institution or body?

Kako obdelujemo osebne podatke pri pritožbah

Obdelava podatkov

Pritožbe varuhu človekovih pravic in s tem povezana korespondenca pogosto vsebujejo osebne podatke, kot so imena, kontaktni podatki in drugi podatki v zvezi z določljivimi osebami.

Pritožniki morajo na spletišču evropskega varuha človekovih pravic ustvariti račun, če želijo pritožbo vložiti na spletnem obrazcu za pritožbe. Pritožniki morajo pri ustvarjanju računa navesti osebne podatke, vključno z imenom in priimkom, elektronskim naslovom in državljanstvom. Varuh človekovih pravic izbriše račune, ki so dve leti neaktivni (tj. račune, prek katerih se dve leti nihče ni prijavil). Ko je račun izbrisan, se osebni podatki anonimizirajo in uporabljajo samo za statistične namene. Lastniki računov so o izbrisu predhodno obveščeni po elektronski pošti. 

V skladu z evropskim pravom obstajajo pravice in obveznosti (Uredba (EU) 2018/1725), ki določajo, kako morajo institucije EU, vključno z Evropskim varuhom človekovih pravic, ravnati z osebnimi podatki. Te vključujejo pravico posameznika, da pridobi dostop do svojih podatkov, ki jih hrani ta urad. Če želite uveljaviti te pravice ali izvedeti več, se obrnite na naš urad ali na našo uradno osebo za varstvo podatkov.

Če posameznik meni, da varuh človekovih pravic ni ustrezno ravnal z njegovimi podatki, se lahko obrne na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Zaupnost vaše pritožbe in informacij

Pritožniki morajo vse dokumente ali informacije, za katere menijo, da so zaupni, jasno opredeliti takoj, ko jih pošljejo varuhu človekovih pravic.

Zaupnost se uporablja le, če bi razkritje informacije imelo škodljiv učinek. Nanaša se lahko na primer na finančne, poslovno občutljive ali osebne informacije posameznikov. Zaupnosti ni mogoče vedno zagotoviti. Zlasti če varuhu človekovih pravic predložite dokumente, ki vsebujejo osebne podatke druge osebe, je zelo verjetno, da jih bo lahko ta oseba od varuha človekovih pravic pridobila z uveljavljanjem pravic v zvezi z varstvom podatkov. Vsekakor pričakujte, da bo institucija ali organ, zoper katerega vlagate pritožbo, vašo pritožbo in vsa dokazila temeljito preučil, da bi jih lahko ustrezno razumel in poslal odgovor varuhu človekovih pravic.

Izjava o obdelavi osebnih podatkov

Izjava o obdelavi osebnih podatkov v okviru obravnavanja pritožb in preiskav evropskega varuha človekovih pravic je na voljo tukaj.