You have a complaint against an EU institution or body?

Kaip tvarkome skunduose pateiktus asmens duomenis

Duomenų tvarkymas

Ombudsmenui teikiamuose skunduose ir su jais susijusiuose laiškuose dažnai pateikiami asmens duomenys, pvz., pavardės, kontaktiniai duomenys ir kita su asmenimis, kurių tapatybę galima nustatyti, susijusi informacija.

Skundo pateikėjai, norėdami pateikti elektroninį skundą, Europos ombudsmeno žiniatinklio svetainėje turi susikurti paskyrą. Kurdami paskyrą skundo pateikėjai turi nurodyti savo asmens duomenis, įskaitant vardą, el. pašto adresą ir pilietybę. Ombudsmenas pašalina paskyras, kurios neaktyvios dvejus metus (t. y. prie paskyros nebuvo prisijungta dvejus metus). Kai paskyra pašalinama, atliekamas asmens duomenų anoniminimas ir jie naudojami tik statistiniais tikslais. Paskyros savininkams apie tai pranešama el. laišku prieš pat paskyros pašalinimą. 

Europos teisėje (Reglamente (ES) 2018/1725) nustatytos teisės ir pareigos, kuriomis apibrėžiama, kaip ES institucijose, įskaitant Europos ombudsmeną, tvarkomi asmens duomenys. Be kita ko, nustatyta asmens teisė susipažinti su šioje tarnyboje tvarkomais savo duomenimis. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis arba sužinoti daugiau, kreipkitės į mūsų tarnybą arba į mūsų tarnybos duomenų apsaugos pareigūną.

Jei asmuo mano, kad ombudsmenas netinkamai tvarko jo asmens duomenis, jis gali kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Jūsų skundo ir informacijos konfidencialumas

Skundų pateikėjų prašoma, kad siųsdami ombudsmenui dokumentus arba informaciją jie iš karto aiškiai nurodytų, kurie duomenys, jų manymu, yra konfidencialūs.

Konfidencialumo principas gali būti taikomas tik jei atskleidus informaciją būtų neigiamų padarinių. Pvz., šis principas gali būti taikomas finansinei informacijai, neskelbtinai komercinei informacijai arba asmeninei informacijai apie privatų asmenį. Konfidencialumą ne visada įmanoma užtikrinti. Tiksliau tariant, jei pateikiate ombudsmenui dokumentus, kuriuose nurodyti kito asmens duomenys, greičiausiai tas asmuo, naudodamasis savo duomenų apsaugos teisėmis, galės gauti šią informaciją iš ombudsmeno. Bet kokiu atveju reikėtų turėti omenyje, kad visa informacija apie jūsų skundą ir visi patvirtinamieji dokumentai bus pateikti institucijai arba organui, dėl kurio skundžiatės, kad jų atstovai galėtų tinkamai suprasti skundą ir atsakyti ombudsmenui.

Pareiškimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Pareiškimą dėl asmens duomenų tvarkymo ombudsmenui nagrinėjant skundus ir atliekant tyrimus, galite rasti čia.