You have a complaint against an EU institution or body?

Kako obrađujemo osobne podatke u pritužbama

Obrada podataka

Pritužbe podnesene Ombudsmanu i pripadajuća prepiska često sadrže osobne podatke, kao što su imena, kontaktni podaci i druge informacije na temelju kojih je moguće utvrditi identitet pojedinca.

Podnositelji pritužbe trebaju izraditi račun na mrežnom mjestu europskog ombudsmana ako svoju pritužbu žele poslati putem obrasca za pritužbe na internetu. Podnositelji pritužbe pri izradi računa moraju navesti osobne podatke, uključujući ime, e-adresu i državljanstvo. Ombudsman briše račune koji su nisu bili aktivni dvije godine (ako se u dvije godine nijednom niste prijavili u račun). Nakon brisanja računa, osobni se podatci anonimiziraju i upotrebljavaju samo u statističke svrhe. Vlasnici računa primit će obavijest e-poštom netom prije brisanja. 

Europskim pravom (Uredba (EU) 2018/1725) utvrđena se prava i obveze u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama EU-a, uključujući i Europskog ombudsmana. Prava i obveze uključuju pravo pojedinca na pristup vlastitim podacima koji su u posjedu Ureda. Da biste ostvarili ta prava ili saznali više informacija, obratite se našem Uredu ili našem službeniku za zaštitu podataka.

Ako smatrate da Ombudsman nije pravilno postupao s Vašim podatcima, možete se obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Povjerljivost Vaše pritužbe i podataka

Mole se podnositelji pritužbi da jasno naznače sve dokumente ili podatke koje smatraju povjerljivima u trenutku njihova slanja Ombudsmanu.

Povjerljivost se primjenjuje samo ako bi otkrivanje informacija imalo štetne posljedice. Primjerice, može se primjenjivati na financijske informacije, osjetljive poslovne informacije ili osobne podatke o pojedincima. Povjerljivost se ne može uvijek zajamčiti. Ako Ombudsmanu predate dokumente koji sadrže osobne podatke koji se odnose na neku drugu osobu, a ne na Vas, ta će osoba vrlo vjerojatno moći dobiti te podatke od Ombudsmana u skladu sa svojim pravima na zaštitu podataka. U svakom slučaju možete očekivati da će se Vaša pritužba i svi popratni dokumenti u potpunosti staviti na raspolaganje instituciji ili tijelu protiv kojega podnosite pritužbu kako bi ih oni mogli pravilno razumjeti i odgovoriti Ombudsmanu.

Izjava o obradi osobnih podataka

Izjava o obradi osobnih podataka u kontekstu obrade pritužbi i istraga koje provodi ombudsman nalazi se ovdje.