You have a complaint against an EU institution or body?

Emily O'Reilly

Emily O’Reilly valdes första gången till europeisk ombudsman i juli 2013. Efter valet till Europaparlamentet omvaldes hon för en mandatperiod på fem år i december 2014 och återigen i december 2019. Som europeisk ombudsman har hon undersökt administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ. Hon belönades för sitt arbete med Schwarzkopf-stiftelsens Europapris 2017 och priset ”Vision for Europe” vid det europeiska toppmötet i Prag 2018.

Under perioden 2003–2013 var Emily O’Reilly Irlands första kvinnliga ombudsman och chef för informationsmyndigheten och utsågs 2007 dessutom till chef för Irlands myndighet för miljöinformation.

Som nationell ombudsman fick Emily O’Reilly 2008 hedersdoktorat i juridik vid National University of Ireland för sitt arbete med mänskliga rättigheter under hela sin yrkeskarriär. År 2014 fick hon ett hedersdoktorat i juridik vid University College Dublin för sitt arbete som irländsk ombudsman under ett decennium.

Emily O’Reillys karriär som journalist, författare och politisk redaktör har givit henne både nationellt och internationellt erkännande, bland annat Harvard University Fellowship 1988 och flera nationella utmärkelser. Hon har skrivit tre kritikerrosade böcker om irländsk politik och medier och hon är för närvarande ledamot av den internationella rådgivande gruppen för Nieman-stiftelsen för journalistik vid Harvard.

Under sin karriär som journalist vann hon två priser: årets kvinnliga journalist 1986 och årets journalist 1994.

Emily O’Reilly är gift och har fem barn.

Images of Emily O'Reilly